HAKKIMIZDA

 

TARİHÇE


Ökten Şirketler Grubu’na ait maden işletmelerinin temeli 1950’li yıllarda merhum Hüseyin Ökten tarafından atılmıştır. İstanbul Yeniköy bölgesi Linyit Kömürü Havzası’nda başlatılan maden işletme çalışmaları ilk Yeniköy Maden İşletmeleri ismi ile hayata geçmiştir.

 


Merhum Hüseyin Ökten’in büyük oğlu Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kadir Ökten, kurmuş olduğu Ökten Madencilik Ltd firmasıyla kurumsal anlamda gelişerek 1976 yılından sonra madenciliğin ülkemizin geniş bir kesiminde yayılmasında büyük katkı sağlamış, maden yatırımlarında bugüne kadar bir çok yatırımcıya örnek olmuştur.

Tüvenan ( ham ) olarak çıkartılan madenin işlenmesinden, nihai ürün haline getirilmesine kadar ki üretimin tüm evreleri esnasında uygulanan profesyonellikle birlikte, tüketici ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak pazar ve satış parametrelerini de beraberinde geliştirerek, günümüz şartlarında vazgeçilmez olan kalite anlayışını da yakalamamızı sağlamıştır. Bunun yanı sıra, bugüne varış sürecimizde sürekli gelişen iş kültürümüz, farklı iş kollarını da yatırım planlarımızın içerisine sokmamızı sağlamış ve Grup Firma haline gelerek yüksek nitelikli bir kurum haline dönüşmemize izin vermiştir!

 


TARİHÇE


Ökten Şirketler Grubu’na ait maden işletmelerinin temeli 1950’li yıllarda merhum Hüseyin Ökten tarafından atılmıştır. İstanbul Yeniköy bölgesi Linyit Kömürü Havzası’nda başlatılan maden işletme çalışmaları ilk Yeniköy Maden İşletmeleri ismi ile hayata geçmiştir.

Merhum Hüseyin Ökten’in büyük oğlu Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kadir Ökten, kurmuş olduğu Ökten Madencilik Ltd firmasıyla kurumsal anlamda gelişerek 1976 yılından sonra madenciliğin ülkemizin geniş bir kesiminde yayılmasında büyük katkı sağlamış, maden yatırımlarında bugüne kadar bir çok yatırımcıya örnek olmuştur.

Tüvenan ( ham ) olarak çıkartılan madenin işlenmesinden, nihai ürün haline getirilmesine kadar ki üretimin tüm evreleri esnasında uygulanan profesyonellikle birlikte, tüketici ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak pazar ve satış parametrelerini de beraberinde geliştirerek, günümüz şartlarında vazgeçilmez olan kalite anlayışını da yakalamamızı sağlamıştır. Bunun yanı sıra, bugüne varış sürecimizde sürekli gelişen iş kültürümüz, farklı iş kollarını da yatırım planlarımızın içerisine sokmamızı sağlamış ve Grup Firma haline gelerek yüksek nitelikli bir kurum haline dönüşmemize izin vermiştir!


TARİHÇE


Ökten Şirketler Grubu’na ait maden işletmelerinin temeli 1950’li yıllarda merhum Hüseyin Ökten tarafından atılmıştır. İstanbul Yeniköy bölgesi Linyit Kömürü Havzası’nda başlatılan maden işletme çalışmaları ilk Yeniköy Maden İşletmeleri ismi ile hayata geçmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kadir Ökten tarafından 1985 yılında kurulan Ökten Madencilik San. Tic. Ltd Şirketi kurulduğu günden bugüne kadar kurumsal anlamda gelişerek maden faaliyetlerinin ülkemizin geniş bir kesiminde yayılmasında büyük katkı sağlamış ve ayrıca madenciliğin gelişmesinde bir çok yatırımcıya da örnek olmuştur.

Tüvenan (ham) olarak madenin çıkartılmasından, işlenmesi ve nihai ürün haline getirilmesine kadar ki tüm evreleri esnasında, üretimde uygulanan profesyonellikle birlikte, tüketici ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak pazar ve satış parametrelerini de beraberinde geliştirerek, günümüz şartlarında vazgeçilmez olan kalite anlayışının da yakalaması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, bugüne varış sürecimizde sürekli gelişen iş kültürümüz, farklı iş kollarını da yatırım planlarımızın içerisine sokmamızı kolaylaştırmış ve Grup Firma haline gelerek yüksek nitelikli bir kurum haline dönüşmemize izin vermiştir!

Türkiye'de ilklere imza atmaya devam edeceğiz.

Ökten Şirketler Grubu, güçlü organizasyon yapısı, tecrübeli personeli ve kaliteli hizmet anlayışıyla; cevher işleme ve zenginleştirme amaçlı kombine tesisleri ve makine portföyü ile ülkenin önemli madencilik kuruluşlarında biri olması yanı sıra, farklı iş konularında da ortaya koyduğu tüm proje ve yatırımlarda gelişen ve değişen dünya koşullarını da göz önüne alarak kendisini yapılandıran günümüz şartlarına adapte olmayı başarabilen bir kurumdur!

Vizyonumuz:

1- Tüketicinin ihtiyacını en yüksek fayda düzeyinde karşılamak.

2- Sektörel olarak kendini geliştiren, katma değer yaratan, ürün ve hizmet kalitesini daimi arttıran bir organizasyon olmak.

3- Konusunda ihtisas sahibi olmuş güvenilir ve başarılı olma kavramlarını daima yukarıda tutan bir kurum olmak.

4- Sürdürebilirlik prensibinde, sonraki nesillere kaynakların en doğru şekilde kullanımını aktarabilen bir kurum olmak.

5- Mevcut Ekosistem içerisinde, insanlığın gelişimi konusunun doğal paydaşı olduğumuzun sorumluluğunu daimi hissetmek.

Misyonumuz:

1- Bireye, toplumsal düzene, emeğe saygılı ve ahlaki ilkelere bağlı, çevreye ve sosyal yapıya duyarlı iş kültürünü devamlı kılmak.

2-  Dünyaya açık, gelişen pazarları anlayabilen çalışanların olduğu kalifiye personel yapısını korumak ve kurum gelişimini sürekli kılmak.

3- Ticari paydaşlarımızı korumak, açık ve şeffaf olmak.

4- Çalışmak, üretmek ve doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet politikalarımızı devamlı kılmak.

5- Bilimin ışığında, teknolojik gelişimin ve nitelikli insan kaynağının en verimli şekilde örgütsel yapımızda varlığını sürdürmesi sağlamak.

Ökten Şirketler Grubu, güçlü organizasyon yapısı, tecrübeli personeli ve kaliteli hizmet anlayışıyla; cevher işleme, zenginleştirme amaçlı kombine tesisleri ve zengin makine portföyü ile Türkiye’nin önde gelen madencilik kuruluşu olması yanı sıra, farklı iş konularında da gerçekleştirdiği tüm proje ve yatırımlarda gelişen ve değişen dünya koşullarını da göz önüne alarak, vizyoner çizgisi ile kendisini yapılandıran günümüz şartlarına adapte olmayı başarabilen önemli bir üretici firmadır!

Vizyonumuz:

1- Dahil olduğumuz sektörlerde tüketicinin ihtiyacını en yüksek fayda düzeyinde karşılamak.

2- Sektörel olarak kendini geliştiren, katma değer yaratan, ürün ve hizmet kalitesini daimi arttıran bir organizasyon olmak.

3- Konusunda ihtisas sahibi olmuş güvenilir ve başarılı olma kavramlarını daima yukarıda tutan bir kurum olmak.

4- Sürdürebilirlik prensibinde, sonraki nesillere kaynakların en doğru şekilde kullanımını aktarabilen bir kurum olmak.

5- Mevcut Ekosistem içerisinde, insanlığın gelişimi konusunun doğal paydaşı olduğumuzun sorumluluğunu daimi hissetmek.

Misyonumuz:

1- Bulunduğumuz sektörlerde bireye topluma emeğe saygılı, toplumsal düzene ve ahlaki ilkelere bağlı, çevreye ve sosyal yapıya duyarlı iş kültürünü devamlı kılmak.

2- Kalifiye personel yapısını korumak ve dünyaya açık, gelişen pazarları anlayabilen çalışanların olduğu kurum yapısını sürekli kılmak.

3- Ticari paydaşlarımızı korumak, açık ve şeffaf olmak.

4- Çalışmak, üretmek ve doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet politikalarımızı devamlı kılmak.

5- Bilimin ışığında, teknolojik gelişimin ve nitelikli insan kaynağının en verimli şekilde örgütsel yapımızda varlığını sürdürmesi sağlamak.

Ökten Şirketler Grubu, güçlü organizasyon yapısı, tecrübeli personeli ve kaliteli hizmet anlayışıyla; cevher işleme ve zenginleştirme amaçlı kombine tesisleri ve zengin makine portföyü ile ülkenin önemli madencilik kuruluşu olması yanı sıra, farklı iş konularında da gerçekleştirdiği tüm proje ve yatırımlarda gelişen ve değişen dünya koşullarını da göz önüne alarak, vizyoner çizgisi ile kendisini yapılandıran günümüz şartlarına adapte olmayı başarabilen önemli bir üretici firmadır!

Vizyonumuz:

1-  Tüketicinin ihtiyacını en yüksek fayda düzeyinde karşılamak.
2- Sektörel olarak kendini geliştiren, katma değer yaratan, ürün ve hizmet kalitesini daimi arttıran bir organizasyon olmak.
3- Konusunda ihtisas sahibi olmuş ve güvenilir olma kavramlarını daima yukarıda tutan bir kurum olmak.
4- Sürdürebilirlik prensibinde, sonraki nesillere kaynakların en doğru şekilde kullanımını aktarabilen bir kurum olmak.
5- Mevcut Ekosistem içerisinde, insanlığın gelişimi konusunun doğal paydaşı olduğumuzun sorumluluğunu daimi hissetmek.

Misyonumuz:

1-  Bireye, toplumsal düzene, emeğe saygılı ve ahlaki ilkelere bağlı, çevreye ve sosyal yapıya duyarlı iş kültürünü devamlı kılmak.
2-  Dünyaya açık, gelişen pazarları anlayabilen çalışanların olduğu kalifiye personel yapısını korumak ve kurum gelişimini sürekli kılmak.
3- Ticari paydaşlarımızı korumak, açık ve şeffaf olmak.
4- Çalışmak, üretmek ve doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet politikalarımızı devamlı kılmak.
5- Bilimin ışığında, teknolojik gelişimin ve nitelikli insan kaynağının en verimli şekilde örgütsel yapımızda varlığını sürdürmesi sağlamak.